Zoeken
Delaatsteminuut Logo
wedstrijdreglement - win een reischeque ter waarde van 250 euro


1. Organisatie 

1.1. De wedstrijd ‘Win een reischeque’ wordt georganiseerd door Affiweb met  maatschappelijke zetel te Ter Heydelaan 280, 2100 Deurne, hierna genoemd Affiweb. De  voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande wedstrijd en zijn gedurende de wedstrijd  te vinden op de website delaatsteminuut.be.  

1.2. Belgische of buitenlandse touroperators zoals TUI of Sunweb zijn op geen enkele manier betrokken of verantwoordelijk, noch  sponsoren zij deze wedstrijd. 

2. Periode 

2.1. De wedstrijd start op 01/07/2023 om 00u01 en loopt tot en met 31/12/2023 om 23u59

3. Deelname 

3.1 De wedstrijd staat open voor iedereen die bij de start van de wedstrijd (01/07/2023, 00u01) minstens 18 jaar is en woonachtig is in België; 

3.2. Uitgesloten van deelname zijn: 
- Personeelsleden en medewerkers van Affiweb en met haar gelieerde vennootschappen; 
- Hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad; 
- Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze wedstrijd verbonden is. 

3.3. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient een deelnemer zich in te schrijven op de nieuwsbrief van delaatsteminuut.be via het daartoe bestemde formulier op de website. Deelnemers die zich al hadden ingeschreven op de nieuwsbrief voor de start van deze wedstrijdperiode zijn automatisch ingeschreven voor deelname aan de wedstrijd. Zij dienen zich niet opnieuw in te schrijven.

3.4. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met  deze wedstrijdvoorwaarden. 

3.5. De deelnemer gaat ermee akkoord dat haar/zijn voornaam, achternaam en woonplaats vermeld worden op de website delaatsteminuut.be en via mailing(s) waarin gecorrespondeerd wordt over het verloop en de uitkomst van deze wedstrijd.

3.6. Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven  of niet voldoet aan de wedstrijdvoorwaarden, heeft Affiweb het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te  laten vervallen. 

3.7. In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd heeft Affiweb het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de  prijs (achteraf) te laten vervallen. 

3.8. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

3.9. Affiweb is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van  deelname. 

3.10. Per deelnemer kan maximum één prijs per 1 jaar gewonnen worden. Een winnaar van  een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door Affiweb, is dan ook voor een  termijn van 1 jaar na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan  een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door Affiweb. Indien ondanks het verbod toch  wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden  en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden. 

3.11. Affiweb kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede-)georganiseerd door Affwieb voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op  één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te  kwader trouw aan een wedstrijd.  

3.12. Affiweb is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de  voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website delaatsteminuut.be worden geplaatst onder  vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

4. Verloop van de wedstrijd 

4.1. Vanaf 01/07/2023 zal de wedstrijd worden aangekondigd via delaatsteminuut.be.  Vanaf 01/07/2023 kan je meespelen. 

4.2. AANMELDEN 
Aanmelden voor de wedstrijd kan uitsluitend door zich in te schrijven op de nieuwsbrief van delaatsteminuut.be. Aanmelden is gratis. 

4.3. DE WEDSTRIJD 

4.3.1. De wedstrijd vindt plaats in de vorm van een ‘sweepstake’ die zal plaatsvinden op 1 januari 2024.  

4.5. SELECTIE WINNAAR 

4.3.2. Uit alle geldige ingeschreven e-mailadressen die op 31/12/2023 om 23u59 staan geregistreerd zal 1 e-mailadres getrokken worden.

4.3.3 De ‘sweepstake’ zal plaatsvinden op 1 januari 2024 

4.3.4. De eigenaar van het getrokken e-mailadres wint een reischeque t.w.v. €250. 

5. Prijs 

5.1. Met de wedstrijd kan een reischeque gewonnen worden met een waarde van €250

5.2. De prijs wordt uitgekeerd in de vorm van een voucher t.w.v. €250 bij een touroperator naar keuze die partner is van delaatsteminuut.be . De lijst met partners is hier te raadplegen. 

5.3. De winnaar zal na afloop van de wedstrijd persoonlijk gecontacteerd worden voor de afhandeling van de wedstrijd en het overhandigen van de prijs. 

5.6. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet  overdraagbaar.  

5.7. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs  kan niet afgestaan of geruild worden. 

5.8. De winnaar dient zijn/haar prijs te claimen door te reageren op de email die hem/haar op de hoogte brengt dat hij/zij als winnaar werd getrokken. Er zal maximum 1 herinneringsmail worden gestuurd indien er na 7 dagen geen reactie is.

5.9. Indien de winnaar niet reageert op communicatie en herinnering met betrekking tot het ophalen van zijn/haar prijs, komt de winnaar te vervallen en zal de prijs toekomen aan de winnaar van een volgende wedstrijd. 

Overige bepalingen 

1) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd, mits hun toestemming, kosteloos mee te werken aan interviews,  foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de  deelnemer, zodat Affiweb de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de  wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Affiweb.  Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://www.delaatsteminuut.be/pagina/disclaimer  

4) Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de  wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle  bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle  beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.  

5) De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt. wedstrijd en organisatoren. 

6) Affiweb kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere  reden die buiten de wil van Affiweb ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de  wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd.

7) Affiweb kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten  waardoor niet kan  worden deelgenomen.  

8) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Affiweb zich uitdrukkelijk het recht voor de  betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden  georganiseerd door Affiweb.
delaatsteminuut.be gebruikt cookies voor meet- en analysedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees hier meer over ons cookiebeleid
ok